Staj Yönetimi

TAV Grubu’nda üniversite ve lise öğrencilerine farklı dönemlerde staj olanakları sağlanmaktadır. Staj dönemi sonunda, stajyerler hakkındaki değerlendirmeler doğrultusunda, kurumun da ihtiyaçları paralelinde, TAV’a, kurum kültürüne, yetkinliklere en uygun bulunan ve katma değer sağlayacağı düşünülen stajyerler Kişisel Gelişim, Bilgi Güvenliği, Profesyonel İş Yaşamı gibi gelişim alanlarını içeren “Stajyer Kariyer Destek Programı”’na katılmakta, bu kapsamda iş hayatına hazırlanmaları sağlanarak profesyonel hayatta nasıl davranmaları gerektiği aktarılmaktadır.

TAV Grubu’nda staj yapmayan öğrenciler için de üniversite etkinlikleri ve kariyer günleri kapsamında sunumlar gerçekleştirerek, şirket ve sektör hakkındaki sorularına yanıt vererek destek sağlanmaktadır.