Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

TAV Grubu’nun insan kaynakları politikasının temelinde, performansı yönetme, ölçme ve ödüllendirme yoluyla sürekli gelişim sağlama stratejisi bulunmaktadır ve bu strateji “Yüksek Performans Kültürü” kavramıyla özetlenmektedir. Performans Yönetimi Sistemi, çalışanların gelişimlerini en üst seviyeye taşımaya odaklandıkları ve konuyla ilgili destek ve danışmanlık aldıkları, başarının objektif verilerle ölçülerek tutarlı bir şekilde ödüllendirildiği bir sistemdir. Bu süreçte ortaya çıkan gelişim gereksinimlerinden yola çıkılarak çalışanların gelişimi planlanır ve eğitim programları tasarlanır.

Performans Yönetimi, hedef belirleme, ara değerlendirme, yıl sonu değerlendirme ve gelişim planlama aşamalarından oluşmaktadır. Bu kapsamda öncelikle şirket hedefleri belirlenir ve en üst seviye çalışandan en alt seviye çalışana kadar bu hedefler yayılır. Yıl sonunda belirlenen hedefler üzerinden yapılan görüşmeler ile hedef gerçekleşme durumları ve pozisyon için verilen yetkinlik seviyeleri değerlendiriliyor. Performans Değerlendirme görüşmesindeki amaç çalışanın performans durumunun tespit edilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanlar ile ilgili yapılması gerekenlerin tespit edilmesidir. Aynı zamanda yapılan değerlendirme sonuçları çalışanların bir sonraki dönem alacakları ücret artışı ve terfilerde de etkin bir role sahiptir. Sürdürülebilir ve sürekli gelişen performans sistemi tasarımı TAV’ın önceliklendirdiği konular arasındadır.