Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

TAV Havalimanları’nda temel ilke, boş pozisyonların kurum içinden uygun adaylarla doldurulmasıdır. Bu doğrultuda, performans değerlendirme sonuçları, talepler/başvurular, organizasyonel yedekleme ve iş gücü planlama çalışmaları dikkate alınır. Kariyer yönetiminde, başarılı çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri ile kurumun hedefleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, etkili bilgi ve liderlik yönetimi yapılması hedeflenir, kişisel ve kurumsal gelişime odaklanılır. Çalışanlarımızın kariyer gelişimine yardımcı olacak uygun programlar geliştirilir.

Yurt Dışında Kariyer

Kurum kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılan yurt dışı yerleştirmeler, kurum içindeki üstün performanslı kişilerin kariyer planlarında önemli yer tutar. Aranan özellikler, adayın teknik bilgi birikimi, beceri ve yetkinlikler, sosyal beceriler, kültürel uyumluluk ve kurumu temsil edebilme yetileridir. Yurtdışında işlettiğimiz havalimanı operasyon noktalarında, TAV bünyesinde yetişmiş Yönetim Ekibi’nin görev alması sağlanarak, know how transferinin farklı coğrafyalarda etkin ve etkili  transferi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Aeroprt de Paris (ADP) ile yürüttüğümüz “Çalışan Mobilite Programı” kapsamında çalışanlarımızın yurtdışı deneyimi kazanmalarını sağlayarak kariyer gelişimlerine destek olunmaktadır.